BEZPIECZEŃSTWO

 ZAUFANIE

Firmy transportowe współpracujące z nami ufają nam i czują się bezpiecznie.

Wysyłając ciężarówkę w trasę międzynarodową przez Europę, przewoźnik boryka się z wieloma trudnościami:

 • brak ładunków
 • paliwo - złej jakości, bardzo drogie, duże zużycie
 • myto - problemy z urządzeniami, rejestracją, wysokie mandaty
 • wypadki - brak przedstawiciela, trudności językowe
 • kontrole techniczne - wysokie kary
 • kontrole wagowe - konieczność przeładunku
 • korki na drogach - duża strata czasu
 • czas pracy kierowcy - przyspieszenie jazdy ciężarówki
 • parkingi - trudności ze znalezieniem miejsca
 • zakazy jazdy - umiejętne ich omijanie
 • zanieczyszczenie środowika - certyfikaty oszczędności emisji CO2
 • nienajlepsza opinia wśród przewoźników krajów zachodnich
 • brak informacji o swoich kontrachentach
 • brak znajomości przepisów prawnych w danym kraju
 • mediacja w trudnych przypadkach

Nasi klienci powyższe problemy z naszą pomocą całkowicie wyeliminowali.

Zaufanie jakim darzą nas tysiące polskich firm transportowych, dziesiątki tysiący ich kierowców i ciężarówek, pozwala im na minimalizacje ryzyka, podwyższenie ich prestiżu, zwiekszenie profitu i całkowite poczucie bezpieczeństwa w Europie.

Zapraszamy do naszego grona zadowolynch klientów.

Zapytanie