AUSTRIA - Kary za predkosc. Sektoralny zakaz jazdy. Lancuchy z atestem

przez Andrzej Adamczyk

Witamy,

1. Sektoralny zakaz jazdy przez Tyrol w Austrii!
2. Kary i mandaty za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego w Austrii wysyłane są listami poleconymi do Polski.
3. Łańcuchy śniegowe – dopuszczalne tylko z certyfikatem nadawania się do użytku!
4. Zakaz jazdy przez Tyrol dla wszystkich pojazdów dmc ponad 7,5 tony dla wszystkich kategorii emisji spalin Euro: w nocy w zimie od 20.00-05.00h i w lecie od 22.00-05.00h

AUSTRIA - Kary za predkosc. Sektoralny zakaz jazdy. Lancuchy z atestem

1. Sektoralny zakaz jazdy przez Tyrol w Austrii!
Jak już informowaliśmy przed rokiem, LINK zapowiedziany sektoralny zakaz jazdy w Tyrolu, który miał być wprowadzony jesienią 2015 został przesuniety na luty 2016.
Po 6 miesięcznym okresie przejściowym ma być prawomocny i ważny od 1 lipca 2016.
W naszym biuletynie z dnia 28-06-2013 informowaliśmy o przygotowaniach sektoralnego zakazu jazdy – wówczas przeprowadziliśmy wywiad z pania Felipe, która już w 2013 roku zapowiedziała ponowne wprowadzenie sektoralnego zakazu jazdy.
LINK - Lista towarów, objętych sektoralnym zakazem jazdy przez Tyrol w Austrii, jaka obowiązywała do końca roku 2011 i która ma obowiązywać od lutego 2016.
Warto zainteresować się rezerwacją miejsc na pociągu RoLa, aby uniknąć odmawiania załadunków towarów objętych zakazem jazdy, których tranzyt prowadzi przez Austrię.
Ponad 200.000 samochodów ciężarowych rocznie będzie zmuszone jechać pociągiem RoLa lub szukać innej drogi tranzytowej.
W przypadku dalszych informacji, związanych z rozliczeniem przejazdów RoLa rachunkiem zbiorczym, netto i rezerwacji telefonicznych prosimy o przesłanie zapytania na adres mailowy: rola@hga-com.at

2. Kary i mandaty za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego w Austrii wysyłane są listami poleconymi do Polski.
Według DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego (LINK) wynika, że wykroczenia np. przekroczenie dozwolonej prędkości będzie karane i kary są już wysyłane do Polski listami poleconymi i będą egzekwowane karnie.
Austria jest jednym z pierwszych krajów, które wdrożyly w życie w bardzo szybkim czasie w/w przepisy.
Jak wszyscy wiemy, Austria słynie z regorystycznego przestrzegania przepisów i karania wysokimi mandatami w przypadku ich nieprzestrzegania. Nie tylko przewinienia, które są wyłapane na żywo w czasie kontroli przez Polcję ale też radary, odcinkowe kontrole pomiaru czasowego ( section control) czy kamery, które zapisują wykroczenia i przesyłają do centrali Policji, która dalej wystawia mandaty i przesyła pocztą do właściciela pojazdu.
W całej Austrii są setki radarów, ustawione na autostradach, drogach szybkiego ruchu jak też na obszarach zabudowanych. Dodatkowo dochodzą punkty kontrolne tzw. kontrolne pomiary czasowe , które rejestrują wszystkie przejeżdżające pojazdy i mierzą ich średnią prędkość od punktu A do punktu B. Jeżeli prędkość jest wyższa niż dozwolona wówczas system zapisuje wykroczenie, które wysyłane jest do właściciela pojazdu do Polski.
W ostatnim czasie nasiliły się skargi i zażalenia naszych klientów dedykowane przeciwko wysokim mandatom, które przyszły listem poleconym do firmy. Najczęściej spotykamy wykroczenia przekroczenia dozwolonej prędkości w miejscach objętych remontami drogi.
Jak wynika z ostatniej informacji od naszego klienta, który otrzymał 3 mandaty za wykroczenie nadmiernej prędkości po 65,-€ za jedno wykroczenie, droga, na której jakoby obowiązywało ograniczenie predkości do 60 km/h, nie była odpowiednio oznakowana znakami ograniczenia prędkości do 60 km/h (w kabinie było 2 kierowców, ktorzy to potwierdzili) - będziemy pisać odwołanie na podstawie oświadczenia kierowców LINK
Odwołanie musi być w jązyku niemieckim i przesłane w ciągu 14-dni od dnia odebrania listu poleconego.

3. Łańcuchy śniegowe – dopuszczalne tylko z certyfikatem nadawania się do użytku!
Ważne jest, aby łańcuchy były według normy austriackiej: ÖNORM V 5117 (pojazdy klasy M1, N1, O1, O2) lub normy ÖNORM V5119 (pojazdy klasy N2,N3;M2;M3, O3; O4) lub produkty z EU według § 4 Abs. 7 KDV. Ogólnie można poznać czy produkt jest nadający się do użycia i nie będzie kierowca karany przez Policję w Austrii za jego używanie, jeżeli są opakowania na łańcuchy i jest na opakowaniu znak kontrolny certyfiktu. Jednak nie wystarczy znak na opakowaniu – bezpośrednio na łańcuchach muszą być widoczne rozpoznawalne adnotacje o przydatności łańcuchów według norm w Austrii – jeżeli np. zostanie zerwany znaczek na łańcuchach podczas eksploatacji zawsze można przeczytać na opakowaniu lub w czasie kiedy łańcuchy są założone i Policjant nie może znależć znaczka producenta i certyfikatu na kołach, wówczas może przeczytać na opakowaniu.
Tutaj znajdziecie Państwo wszystkich producentow w Austrii, ktorzy sa certyfikowani - LINK (w pole "Gegenstand der Zertifizierung" należy wpisać : Schneeketten)
Często kierowcy mają „jakieś” łańcuchy, na których Policjant nie może rozpoznać w czasie kontroli jaki to producent i nie ma na łańcuchach znaczka certyfikatu (łańcuch jest pokryty rdza), nie ma opakowania na łańcuchy, na którym można wyczytać kto jest producentem i jaki jest numer certyfikatu – dlatego czesto Policjanci karają mandatem w wysokości 726 €.

4. Zakaz jazdy przez Tyrol dla wszystkich pojazdów dmc ponad 7,5 tony dla wszystkich kategorii emisji spalin Euro: w nocy w zimie od 20.00-05.00h i w lecie od 22.00-05.00h Tylko do 31.12.2015 roku jest ważna nowelizacja wyjęcia z zakazów jazdy przez Tyrol dla przejazdów samochodów z silnikiem emisji spalin Euro 6. Jak informuje Izba Gospodarcza w Austrii, Rząd Tyrolu ma przedłużyć wyjęcie z zakazów przejazdy samochodami z silnikiem Euro 6 – przy czym wszystkie pojazdy z silnikiem Euro 6 poruszające się nocą przez tereny objęte zakazem muszą być oznaczone winietą ekologiczną. Podczas rozmowy telefonicznej z działem ochrony środowiska w Tyrolu, nikt nie potrafił odpowiedzieć nam na zapytanie, kiedy zostanie podpisana nowelizaja przedłużenia wyjęcia pojazdów Euro 6 z zakazu jazdy nocą.
Wszystko wskazuje na to, że musimy jeszcze czekać na decyzje – ponieważ rozmowy Tyrolu z Unią na temat przedłużenia wyjęcia pojazdów Euro 6 z zakazu przejazdu przez Tyrol w nocy i wprowadzenia sektoralnego zakazu jazdy, które miały się odbyć w Brukseli pod koniec listopada 2015, zostały przesunięte na późniejszy termin ze względu na pilniejsze sprawy do załatwienia przez EU. Mamy jednak nadzieje, że w roku 2016 od 1 stycznia będzie można jeździć przez Tyrol silnikami Euro 6 też w nocy – o aktualizacji będziemy informować.

Dziekujemy za uwage!

Zapraszamy do współpracy

Serdeczne pozdrowienia

Andrzej Antoni ADAMCZYK

Tel.: +43 1 972 30 15
E-Mail: a.a@hga-com.at

Programowanie i opracowanie graficzne – Norbert Piskorz
Informacja z